AGB relatif à l'enregistrement des chargés de l'évaluation des incidences, au service d'accompagnement et aux agents chargés du contrôle, au sens du Chapitre 3, du Titre 3, du Livre 2 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Ene

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, januari 16, 2014
BBR betreffende de registratie van opdrachthouders voor de effectenbeoordeling, de begeleidingsdienst, en de ambtenaren die belast zijn met de controle in de zin van Boek 2, Titel 3, Hoofdstuk 3 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing
Inwerkingtreding op 5 februari 2014 
lucht
duurzame ontwikkeling
energie
financiën
informatie
mobiliteit
vergunning
sanctie
bouw/gebouw
verwarming
klimaat
BWLKE
elektriciteit
milieueffecten
inbreuk
EPB
gevaarlijke stof
belastingen
Ook beschikbaar in: Frans