9773

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
maandag, maart 10, 2014
Richtlijn 2014/38/EU van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de strijd tegen geluidshinder
Omzettingstermijn : 1 januari 2015
Inwerkingtreding op 31 maart 2014
geluidshinder
Ook beschikbaar in: Frans