9763

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
donderdag, januari 16, 2014
Grondwettelijk Hof. Uittreksel uit arrest nr.  5/2014
Vordering tot uitlegging ; ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu
geluidshinder
sanctie
Grondwettelijk hof
inbreuk
Ook beschikbaar in: Frans