9743

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, maart 11, 2014
Verordening (EU) nr. 334/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EU) nr. 528/2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden met betrekking tot bepaalde voorwaarden voor de toegang tot de markt
Inwerkingtreding op 25 april 2015 
producten
informatie
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans