c3016e7d04e4518f9ad5865d2ff955c3 - 14/11/2016 - 12:02

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, april 3, 2014

Ordonnantie tot wijziging van het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen
Gedeeltelijke inwerkingtreding op 1 august 2014

Hieronder vindt u een geconsolideerde versie van het BWRO, opgemaakt door Brussel Stedelijke Ontwikkeling

sanctie
vergunning
BWRO
Ook beschikbaar in: Frans