9649

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, mei 8, 2014
Ordonnantie tot wijziging van het  Brussels wetboek van ruimtelijke ordening
Gedeeltelijke inwerkingtreding op 1 juli 2014
handelsvestigingen
vergunning
BWRO
Ook beschikbaar in: Frans