15133

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, augustus 9, 1976
KB betreffende de telling van de voor 15 juli 1947 in gebruik genomen grondwaterwinningen
water
water-grondwater
Ook beschikbaar in: Frans