13018

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, november 23, 2006
Raad van State. Uittreksel uit arrest nr. 165.067, De Francquen C.J.
Vernietiging van de verordenende bestemmingskaart van het BBR van 3 mei 2001 tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan, voorzover het terreinen gelegen te Brussel (Neder-over-Heembeek), tussen de Versailleslaan, Mariënborre en de gewestelijke grens, bestemt als groengebied met hoogbiologische waarde

Integrale versie enkel beschikbaar in het Frans
planning
Brussel
GBP
Raad van State
Ook beschikbaar in: Frans