12712

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
dinsdag, januari 15, 2008
Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gecodificeerde versie)

Opgeheven bij Richtlijn 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking)
Inwerkingtreding op 6 januari 2011, met ingang van 7 januari 2014
Omzettingstermijn : 7 janvier 2013
lucht
afval
water
producten
bodem
vergunning
informatie
gevaarlijk afval
water-afvalwater
milieueffecten
ingedeelde inrichting
gevaarlijke stof
water-drinkwater
water (oppervlaktewater)
water-grondwater
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans