12573

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, mei 22, 2008
Raad van State. Uittreksel uit arrest nr. 183.316
Vernietiging van de verordenende bestemmingskaart van het BBR van 3 mei 2001 tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan, voor zover deze kaart betrekking heeft op een geheel van onroerende goederen, gelegen in een zone van culturele, historische, esthetische waarde of bestemd voor stadsverfraaiing, gesitueerd te Jette, Heilige-Hartlaan, nr 2 tot 6, gekadastreerd eerste afdeling, sectie B, eerste blad, nr. 219 W, 219 X, 225 F 3, 225 P 3, 225 V

Integrale versie enkel beschikbaar in het Frans
planning
Jette
GBP
Raad van State
Ook beschikbaar in: Frans