12548

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
dinsdag, mei 20, 2008
HJEG. Arrest van het Hof. Zaak C-271/07
Niet-nakoming ; België ; richtlijn 96/61/EG van de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging ; onvolledige en onjuiste uitvoering
lucht
afval
water
bodem
vergunning
informatie
verbrandingsinstallatie
gevaarlijk afval
water-afvalwater
ingedeelde inrichting
gevaarlijke stof
water (oppervlaktewater)
water-grondwater
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans