12387

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
woensdag, november 19, 2008
Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht
lucht
afval
water
energie
fauna en flora
sanctie
producten
bodem
straling
industrieel ongeval
asbest
dier
batterij
klimaat
brandstof
verbrandingsinstallatie
VOS/oplosmiddel
gevaarlijk afval
water-afvalwater
verpakking
groenruimte
gas
LPG
inbreuk
ingedeelde inrichting
GGO/GGM
bestrijdingsmiddel
POP
gevaarlijke stof
koeling (CFK/HCFK/HFK)
benzinestation
water-drinkwater
ioniserende straling
PCB/PCT
water (oppervlaktewater)
water-grondwater
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans