12308

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
donderdag, december 11, 2008
HJEG. Arrest van het Hof. Zaak C-524/07
Niet-nakoming ; Oostenrijk ; artikelen 28 en 30 EG-verdrag ; inschrijving van oude tweedehandsvoertuigen die voorheen in andere lidstaten waren geregistreerd ; technische vereisten inzake verontreinigende emissies en geluidsniveau ; volksgezondheid ; milieubescherming
lucht
geluidshinder
productnormen
Ook beschikbaar in: Frans