12262

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
donderdag, januari 22, 2009
HJEG. Arrest van het Hof. Zaak C-473/07
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Frankrijk ; verontreiniging en hinder ; richtlijn 96/61/EG ; intensieve pluimveehouderij ; definitie ; begrip pluimvee ; maximumaantal dieren per installatie
lucht
afval
water
bodem
vergunning
informatie
verbrandingsinstallatie
gevaarlijk afval
water-afvalwater
ingedeelde inrichting
gevaarlijke stof
dier
water (oppervlaktewater)
water-grondwater
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans