11747

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
donderdag, maart 11, 2010
HJEU. Beschikking van het Hof. Zaak C-24/09
Prejudiciële verwijzing ; Zweden ; richtlijn 85/337/EG ; milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten ; richtlijn 96/61/EG ; geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging ; inspraak van publiek in milieubesluitvormingsprocedure ; recht om op te komen tegen beslissingen inzake verlening van vergunning voor projecten die aanzienlijk milieueffect kunnen hebben
lucht
afval
water
bodem
vergunning
informatie
milieueffecten
Ook beschikbaar in: Frans