f38590d5d748da9f850877a661d332e7 - 25/04/2017 - 17:07

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, juni 17, 2010

BBR tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, het BBR van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van inrichtingen van klasse I.B, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, het BBR van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en het BBR van 20 mei 1999 tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor brandweer en dringende medische hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen

Inwerkingtreding op 9 juli 2010

bodem
producten
veiligheid (brand)
vergunning
brand
ingedeelde inrichting
Leefmilieu Brussel (BIM)
milieueffecten
Ook beschikbaar in: Frans