11558

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, oktober 28, 2010
Ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die de milieu- en energiewetgeving in overeenstemming brengt met de regels van richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt

Erratum
In het Belgisch Staatsblad van 25 november 2010, pagina 72977, moet de publicatie als nietig beschouwd worden
vergunning
energie
fauna en flora
bodem
beroep
verwarming
bouw/gebouw
elektriciteit
openbaar onderzoek/Overlegcommissie
milieueffecten
formulier
ingedeelde inrichting
Leefmilieu Brussel (BIM)
koeling (CFK/HCFK/HFK)
dier
EPB
Ook beschikbaar in: Frans