11458

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
woensdag, december 22, 2010
Grondwettelijk Hof. Uittreksel uit arrest nr. 151/2010
Prejudiciële vraag ; ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving ; artikel 23 van de Grondwet, vrijheid van handel en onderneming ; onderwerp van de machtiging aan de Regering ; geen schending
geluidshinder
Grondwettelijk hof
Ook beschikbaar in: Frans