11305

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
woensdag, maart 30, 2011
Grondwettelijk Hof. Uittreksel uit arrest nr. 44/2011
Prejudiciële vraag gesteld door de Raad van State ; ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu ; ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving ; administratieve geldboete ; controle van de wettigheid van de verordeningen ; procedurele waarborgen ; mogelijkheid om met verzachtende omstandigheid rekening te houden om een lagere geldboete op te leggen dan het minimum bepaald bij de ordonnantie ; schending
geluidshinder
sanctie
Grondwettelijk hof
Raad van State
inbreuk
Ook beschikbaar in: Frans