11251

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
donderdag, mei 19, 2011
HJEU. Arrest van het Hof. Gevoegde zaken C-256/10 en C-261/10
Verzoeken om een prejudiciële beslissing ; Spanje ; richtlijn 2003/10/EG ; blootstellingswaarden ; lawaai ; gehoorbescherming ; nuttige werking
geluidshinder
Ook beschikbaar in: Frans