11251

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, mei 19, 2011
HJEU. Arrest van het Hof. Gevoegde zaken C-256/10 en C-261/10
Verzoeken om een prejudiciële beslissing ; Spanje ; richtlijn 2003/10/EG ; blootstellingswaarden ; lawaai ; gehoorbescherming ; nuttige werking
geluidshinder
Ook beschikbaar in: Frans