11141

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
donderdag, september 8, 2011
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-120/10
Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State (België) ; European Air Transport NV/Milieucollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest ; richtlijn 2002/30/EG ; begrip exploitatiebeperkingen ; geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Gemeenschap ; geluidslimieten die moeten worden gerespecteerd bij vluchten boven stedelijke gebieden die dicht bij luchthaven liggen ; een nationale milieuregeling die grenswaarden stelt voor geluidsoverlast, gemeten aan de grond, die tijdens vluchten boven gebieden die dicht bij de luchthaven liggen moeten worden gerespecteerd, vormt als zodanig geen exploitatiebeperking, tenzij zij vanwege de relevante economische, technische en juridische omstandigheden dezelfde werking kan hebben als een toegangsverbod tot de luchthaven
geluidshinder
luchtvaartterrein
inbreuk
Ook beschikbaar in: Frans