11129

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, oktober 20, 2011
BBR tot aanwijzing van de ambtenaren voor de uitoefening van de bevoegdheden voorzien in : artikel 40 van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu, in artikel 313septies van het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening, in artikel 33 van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, in artikel 88 van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg
Inwerkingtreding te bepalen
lucht
geluidshinder
afval
water
energie
fauna en flora
sanctie
bodem
vergunning
straling
verwarming
bouw/gebouw
milieuovereenkomst
elektriciteit
inbreuk
koeling (CFK/HCFK/HFK)
EPB
Ook beschikbaar in: Frans