10964

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, maart 1, 2012
Ordonnantie betreffende het natuurbehoud

Gewijzigd bij Ordonnantie van 15 maart 2013 houdende wijziging van het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening
Inwerkingtreding op 1 mei 2013
vergunning
afval
fauna en flora
informatie
beroep
openbaar onderzoek/Overlegcommissie
milieueffecten
groenruimte
inbreuk
ingedeelde inrichting
Leefmilieu Brussel (BIM)
dier
Ook beschikbaar in: Frans