10952

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
donderdag, maart 29, 2012
Wet houdende diverse bepalingen (I)
Titel V. Hoofdstuk 1. Wijziging van de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
Inwerkingtreding op 9 april 2012
Hoofdstuk 2. Wijziging van het
KB van 16 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit
Inwerkingtreding op 9 april 2012
Hoofdstuk 3. Tijdelijke bevriezing van de indexeringen van de variabele gas- en elektriciteitscontracten. Afdeling 1. Wijziging van de
Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
Hoofdstuk 3. Afdeling 2. Wijziging van de
Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen
Hoofdstuk 3. Afdeling 3. Wijziging van de
Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen
Inwerkingtreding op 1 april 2012
Titel VI. Hoofdstuk 6. Dier, plant en voeding. Afdeling 1. Wijziging van de
Wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen. Gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2008/99/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht
lucht
afval
water
energie
fauna en flora
sanctie
bodem
water-afvalwater
elektriciteit
groenruimte
gas
inbreuk
energie (markt/distributie)
GGO/GGM
dier
water (oppervlaktewater)
water-grondwater
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans