10658

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
dinsdag, oktober 30, 2012
Grondwettelijk Hof. Uittreksel uit arrest nr. 134/2012
Beroep tot vernietiging ; ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu ; artikelen 10 en 11 van de Grondwet ; administratieve geldboete ; verzachtende omstandigheden ; vernietiging van artikel 33, 7°, b)
geluidshinder
sanctie
Grondwettelijk hof
inbreuk
Ook beschikbaar in: Frans