10608

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, december 27, 2012
Wet houdende diverse dringende bepalingen
Hoofdstuk 3. Art. 9 e.v. Mobiliteit. Steun aan het verspreid vervoer in België. Wijziging van de Programmawet van 22 december 2008 en van het KB van 15 juli 2009 betreffende de bevordering van het gecombineerd spoorvervoer van intermodale transporteenheden voor de periode 2009-2012 beogende de voortzetting van een financiële steun aan het gecombineerd vervoer per spoor van intermodale transporteenheden
Inwerkingtreding op 1 januari 2013
financiën
mobiliteit
toelage
Ook beschikbaar in: Frans