10569

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, januari 11, 2013
KB tot wijziging van KB van 21 juni 2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de werken in verband met energiebesparende uitgaven moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de intrestbonificatie voor leningovereenkomsten bestemd voor de financiering van deze uitgaven
Met ingang van 1 januari 2011
energie
financiën
verwarming
belastingen
toelage
EPB
Ook beschikbaar in: Frans