10459

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
vrijdag, maart 15, 2013
Ordonnantie houdende wijziging van het Brussels wetboek van ruimtelijke Ordenning (BWRO)
Wijziging van de Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's
Wijziging van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud

Inwerkingtreding op 1 mei 2013
vergunning
afval
fauna en flora
informatie
beroep
openbaar onderzoek/Overlegcommissie
milieueffecten
groenruimte
inbreuk
ingedeelde inrichting
Leefmilieu Brussel (BIM)
dier
Ook beschikbaar in: Frans