10458

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
vrijdag, maart 15, 2013
Ordonnantie houdende wijziging van het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening (BWRO)
Inwerkingtreding op 1 mei 2013
vergunning
sanctie
erfgoed
archeologie
adviezen
BWRO
gemachtigde ambtenaar
Ook beschikbaar in: Frans