9dcef411740f03f02f569d23ef3365d2 - 09/03/2016 - 10:02

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, maart 17, 2013
KB waarbij de onmiddellijke inbezitneming, door de Regie der gebouwen, optredend in naam en voor rekening van de Staat, van het perceel Sectie A 155 t 5 nodig voor de bouw van een gevangenis voor 1190 gedetineerden met parking van 450 plaatsen en ontsluitingswegenis, te Brussel (Haren) van algemeen nut wordt verklaard
Inwerkingtreding op 13 april 2013
planning
Brussel
Ook beschikbaar in: Frans