fbdd2306a9e99e04c67d667437b0b745 - 03/01/2017 - 09:59

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, mei 2, 2013
Ordonnantie houdende het Brussels wetboek van lucht, klimaat en energiebeheersing
Wijzigingen van de Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen
Wijzigingen van de Ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu
Wijzigingen van de Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's
Wijziging van de Ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van de begrotingsfondsen
Wijziging van het BWRO
Opheffing van de Ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit
Opheffing van de Ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van de gebouwen
Opheffing van de Ordonnantie van 31 januari 2008 houdende de vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en met betrekking tot de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto
Opheffing van de Ordonnantie van 14 mei 2009 betreffende de vervoerplannen
Gedeeltelijke inwerkingtreding op 31 mei 2013 ; gedeeltelijke inwerkingtreding te bepalen door de Regering
lucht
duurzame ontwikkeling
energie
financiën
informatie
mobiliteit
vergunning
sanctie
bouw/gebouw
verwarming
klimaat
BWLKE
elektriciteit
milieueffecten
inbreuk
EPB
gevaarlijke stof
belastingen
Ook beschikbaar in: Frans