10303

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
donderdag, april 11, 2013
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-260/11
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Verenigd Koninkrijk ; Verdrag van Aarhus ; richtlijn 85/337/EEG ; richtlijn 2003/35/EG ; richtlijn 96/61/EG ; toegang tot rechter inzake milieuaangelegenheden ; begrip niet buitensporig kostbare gerechtelijke procedures
lucht
afval
water
financiën
bodem
vergunning
informatie
verbrandingsinstallatie
gevaarlijk afval
water-afvalwater
openbaar onderzoek/Overlegcommissie
milieueffecten
ingedeelde inrichting
gevaarlijke stof
water (oppervlaktewater)
water-grondwater
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans