10161

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, juli 11, 2013
Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe gemeentewet ingevolge de hervorming van de wetgeving op de overheidsopdrachten
Inwerkingtreding op 1 juli 2013
water
energie
algemeen
informatie
energie (markt/distributie)
water-drinkwater
Ook beschikbaar in: Frans