Directive (UE) 2015/996 de la Commission établissant des méthodes communes d'évaluation du bruit conformément à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du ConseilEntrée en vigueur le 2 juillet 2015 - 06/07/2015 - 15:22

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
dinsdag, mei 19, 2015
Richtlijn (EU) 2015/996 van de Commissie tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingsmethoden voor lawaai overeenkomstig richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad
Inwerkingtreding op 2 juli 2015
geluidshinder
informatie
luchtvaartterrein
Ook beschikbaar in: Frans