6a9c2c65cab9dddfe8c833b4eca4551a - 22/03/2017 - 11:25

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, november 24, 2016
Besluit houdende de nadere uitvoeringsregels voor de controle op radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water
Inwerkingtreding op 18 december 2016      
water
water-drinkwater
water-grondwater
Ook beschikbaar in: Frans