679a9f07b2a19a625754724727ed6f8d - 09/03/2016 - 10:15

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, juli 16, 2015
Grondwettelijk hof. Uittreksel uit arrest nr. 103/2015
Beroep tot vernietiging ; wet van 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State ; vernietiging van artikel 13 ; verwerping van de beroepen voor het overige
algemeen
Raad van State
Grondwettelijk hof
beroep
Ook beschikbaar in: Frans