40ab8f5ea4aa5f698fa33696f3890321 - 29/08/2016 - 10:11

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, augustus 25, 2016
Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1423 van de Commissie tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof picolinafen overeenkomstig verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie 
Inwerkingtredind op 15 september 2016
productnormen
producten
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans