f808962cd83ad3f46dcdea1d625f5eba - 27/07/2016 - 16:43

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, maart 15, 2016
KB tot wijziging van het KB van 13 januari 1999 tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk
Inwerkingtreding op 1 mei 2016
duurzame ontwikkeling
financiën
Ook beschikbaar in: Frans