f4f7ecc7c0563f74485fa98caa63546f - 10/03/2017 - 09:49

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
vrijdag, december 23, 2016
Ordonnantie betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies
Inwerkingtreding op 6 januari 2017
financiën
uitbatingsvoorwaarden
belastingen
Ook beschikbaar in: Frans