b4f544336d63ac823f5b0ff67ff1e845 - 20/09/2016 - 09:20

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, juli 21, 2016
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-104/15
Niet-nakoming - milieubescherming - richtlijn 2006/21/EG - afvalbeheer - mijnbouw - bezinkbekkens - stofemissie - zwevende fijne stofdeeltjes - verontreiniging - volksgezondheid - verplichte preventieve maatregelen - artikelen 4 en 13 - vaststelling van een niet-nakoming
lucht
afval
inbreuk
Ook beschikbaar in: Frans