f1905b1e85c2926f731fb797d58b5ac5 - 21/03/2017 - 17:01

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
zondag, december 11, 2016
KB houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan VZW « Centre d'Education Populaire André Genot » (CEPAG) betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE »
Inwerkingtreding op 9 februari 2017
financiën
toelage
Ook beschikbaar in: Frans