28733c22d1700bb00952bfdc987845ca - 11/01/2016 - 17:17

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
dinsdag, januari 5, 2016
Verordening (EU) 2016/5 van de Commissie van tot wijziging van verordening (EU) nr. 748/2012 wat betreft de tenuitvoerlegging van essentiële milieubeschermingseisen
Inwerkingtreding op 26 januari 2016  
geluidshinder
milieueffecten
mobiliteit
Ook beschikbaar in: Frans