edbe6538bd9787988125a4c00b20d15c - 01/09/2015 - 17:20

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, juli 2, 2015
Grondwettelijk Hof. Uittreksel uit arrest nr. 99/2015
Prejudiciële vragen ; artikel 39bis van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu (thans artikel 49 van het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid) ; geen schending
geluidshinder
sanctie
Grondwettelijk hof
inbreuk
Ook beschikbaar in: Frans