63a1bd9e950add87b7d0aa4673c981f9 - 21/03/2017 - 17:30

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, november 6, 2016
KB tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de uitvoering van het Verdrag van Minamata inzake kwik
Inwerkingtreding op 2 februari 2017
financiën
toelage
Ook beschikbaar in: Frans