eca1717dc308d072a85713d34414221f - 23/05/2016 - 15:11

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
maandag, juli 7, 2014
De rectificatie betreft enkel de Franse tekst
Rectificatif au règlement (UE) n° 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de ventilation
energie
lucht
productnormen
EPB
Ook beschikbaar in: Frans