254e50dcbb76ade85a1abf0dee276f84 - 15/03/2017 - 11:04

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, december 25, 2016
KB betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
In werkingtreding op 29 januari 2017  
energie
kernenergie
Ook beschikbaar in: Frans