e50fb4eb6ca71a5f57366dab916b2177 - 20/07/2016 - 17:08

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, juni 23, 2008
Wet houdende instemming met volgende Internationale Akten : Aanvullende Overeenkomst nr. 5 bij de Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk België betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage, en Wijziging nr. 1 in de Aanvullende Overeenkomst nr. 4 tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk België betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, gedaan te Parijs op 21 juni 2001
Inwerkingtredong op 22 januari 2016
algemeen
milieuovereenkomst
Ook beschikbaar in: Frans