e267bf81de639242742fd63d175702e6 - 23/03/2017 - 14:11

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, december 8, 2016
Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing 
Inwerkingtreding op 1 januari 2017
duurzame ontwikkeling
energie
informatie
lucht
mobiliteit
sanctie
vergunning
belastingen
bouw/gebouw
BWLKE
elektriciteit
EPB
gevaarlijke stof
inbreuk
klimaat
milieueffecten
verwarming
Ook beschikbaar in: Frans