e19bd793ce8ed217c918a56a8fe123e3 - 27/04/2017 - 10:17

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, maart 6, 2008

Ordonnantie houdende instemming met het avenant van 28 december 2006 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie

Inwerkingtreding op 13 april 2008

duurzame ontwikkeling
samenwerkingsakkoord
Ook beschikbaar in: Frans