05cae61aa098fe5a28801fa83cf004bb - 21/03/2017 - 16:54

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, januari 20, 2017
Verordening (EU) 2017/160 tot wijziging van verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer 
fauna en flora
handelszaak
Ook beschikbaar in: Frans